Jongsma|Dijkhuis Architectenbureau BNA
is een platte organisatie met aan het hoofd een tweetal directeuren, waarvan één architect en één technisch directeur. Daaronder functioneren de projectgroepen en aanvullende diensten.

Elke projectgroep bestaat uit een projectleider, een architect en één of twee tekenaars. De projectleider en projectarchitect vormen een twee-eenheid, die het project gedurende het gehele voorbereidings- en uitvoeringstraject begeleiden. De projectarchitect heeft tot primaire taak het maken van het ontwerp en het bewaken van de esthetische kwaliteit. De projectleider zorgt ervoor dat het plan procedureel, technisch en financieel goed verloopt. De eindverantwoording van alle werken berust bij de directie van het bureau. Aanvullend is er een bestekschrijver die naar behoefte aan een projectgroep kan worden toegevoegd. Ons bureau werkt naar behoeven vaak samen met een interieurarchitect.